L’Ajuntament de Palma, amb l’objectiu de potenciar la participació ciutadana a les Festes d’Estiu a Palma, convoca la realització d’una gimcana popular al barri del Terreno, diumenge 25 de juny, a partir
de les 10.30 h, d’acord amb les següents:

BASES

 1. La gimcana és un joc obert i gratuït per a tota la ciutadania, que es durà a terme diumenge 25 de juny a partir de les 10.30 h. Les proves estan orientades a descobrir el passat, el present i el futur del barri, un dels més emblemàtics i artístics de Palma.
 2. Per a participar-hi, cal inscripció prèvia. Els grups han d’estar formats per un mínim de 3 i un màxim de 5 persones. Els menors de 8 anys poden acompanyar el grup durant l’activitat, però no comptaran a l’efecte del nombre de participants. És necessari que almenys un membre del grup sigui major d’edat (18 anys).
 3. Els membres d’un mateix grup han de dur el mateix senyal identificatiu: disfressa, mocador, camiseta, capell, etc., com també un nom o un lema. Enguany es proposa que la identificació del grup estigui relacionada amb la història del Terreno: modernisme (art, arquitectura, literatura), turisme burgès de principis de segle XX, personatges famosos que varen viure al barri... Hi haurà un premi especial al grup amb la identificació millor ambientada segons la temàtica proposada. Es recomana dur roba i calçat còmodes.
 4. La inscripció i la participació a la gimcana són gratuïtes. Les inscripcions es faran a partir de dijous dia 8 de juny als següents punts:
  - www.trescaelterreno.cat
  - Al Casal de Barri del Terreno
  - Si queden places, es poden fer inscripcions el mateix diumenge 25 de juny a partir de les 9.45 h al mirador de Remígia Caubet
 5. Per a la inscripció, cal emplenar la següent documentació:
  - Formulari
  - Autoritzacions paternes/maternes dels menors participants (que s’han d’enviar per correu
  electrònic i entregar el mateix dia de la gimcana)
  La inscripció no serà valida fins que els grups no en rebin mitjançant correu electrònic la resposta de confirmació.
 6. La gimcana inclou 12 proves, que es realitzaran als diferents controls. Per a realitzar les proves és necessari que tots els membres del grup hi participin junts. Un d’aquests 12 controls serà un control mòbil. A més, hi haurà 10 plafons amb preguntes, que també puntuaran.                                         Hi haurà un premi addicional entre els grups participants a la millor fotografia de la gimcana que s’etiqueti amb el hashtag #TrescabarrisElTerreno. Un jurat de l’organització serà l’encarregat de dictaminar quina és la millor fotografia.                                                                                                A més, perquè l’activitat tingui un major abast de públic, s’establirà un premi especial per a un concurs a les xarxes socials obert a qualsevol persona que vulgui contestar les preguntes dels plafons (a part dels equips concursants a la gimcana). Facebook serà el canal en què els interessats i les interessades podran contestar aquestes les preguntes. El guanyador o guanyadora serà la primera persona que en contesti correctament el major nombre.
 7. Tots els grups participants inscrits prèviament hauran de recollir al mirador de Remígia Caubet, el control 0, a partir de les 9.45 h, el kit per a explorar la barriada, que consistirà en: un dossier, un mapa i les instruccions per a la realització de la gimcana, que començarà a les 10.30 h. Els grups que no hagin recollit aquest material no hi podran participar.
  Amb el material de participació es facilitarà el full de control a cada grup (el passaport de la gimcana), el qual serà intransferible i s’haurà de guardar fins al final. En aquest full, les persones responsables de cada punt de control, segons el barem de puntuació, deixaran constància de la puntuació de la prova.                                                                                                                        Un cop finalitzada la gimcana, a les 13 h com a màxim, tots els grups hauran d’entregar el full de control al mateix control 0 per al recompte de puntuacions. El grup guanyador serà el que hagi obtingut la millor puntuació.
 8. El mirador de Remígia Caubet serà el control 0, des d’on començarà la gimcana i finalitzarà. També serà el punt d’informació i coordinació durant la realització de l’activitat.                                     S’estableix un màxim de 2 hores i mitja per a realitzar la gimcana i arribar de nou al punt 0. A partir de les 12.45 h no es podrà començar cap prova, i sols es podran acabar les que es trobin en vies de realització en aquell moment.
 9. En cap cas es podran separar els membres del grup per a realitzar, de forma separada, les diferents proves.
 10. Puntuació:
  Guanyarà el grup que, en finalitzar tota la gimcana, computi el menor nombre de segons. Aquest nombre de segons es formarà amb el temps tardat a fer tota la gimcana, des de la seva sortida del punt 0 fins a la seva tornada, també al punt 0, i amb el descompte de temps (a mode de bonificacions) que aconsegueixi com a puntuació de les proves.                                                     Per exemple, si un grup tarda 7.200 segons (dues hores) a realitzar tota la gimcana i té una bonificació de 2.500 segons com a puntuació de les proves realitzades, el seu temps final serà de 4.700 segons.
  Es donarà un màxim de 300 segons de bonificació per control. S’establiran uns paràmetres de puntuació per a cada prova, que aniran dels 50 segons fins als 300 segons de bonificació. Fer la prova no implica obtenir els 300 segons de descompte.                                                                     Si es realitzen totes les proves s’obtindran 300 segons de descompte extra.                                   Els grups intergeneracionals obtindran puntuació extra: 2 generacions = 200 segons de bonificació extra; 3 generacions = 300 segons de bonificació extra.                                                                   Els grups amb tots els membres disfressats obtindran 200 segons de bonificació extra (s’entén per disfressa vestits desacostumats; és a dir, no inclou elements identificatius com un mocador, un capell o una camiseta de vestimenta habitual).                                                                                Les respostes a les preguntes dels 10 plafons tindran una puntuació de 50 segons de bonificació per resposta correcta. Les respostes incorrectes no puntuaran ni restaran punts.                            En cas d’empat en la puntuació final, es farà el desempat responent un qüestionari. El grup que respongui més preguntes de forma correcta serà el guanyador.                                                       No es puntuaran les proves no realitzades ni les preguntes no contestades.
 11. Els premis s’entregaran al mirador de Remígia Caubet un cop finalitzada la gimcana i un cop fet el recompte de puntuació, a partir de les 13.30 h, aproximadament.
 12. Un jurat de l’organització serà l’encarregat de determinar els guanyadors dels tres premis especials. Clica aquí per veure el llistat de premis.
 13. Fer la inscripció implica acceptar aquestes bases i les indicacions que en el seu moment pugui fer l’organització. Els participants es comprometen a participar-hi de forma lúdica. Es demana una actitud de respecte cap a la resta de participants, l’organització i l’entorn, com també acceptar el barem de puntuació dels monitors o monitores i l’organització. No observar les bases, les recomanacions i les indicacions que puguin realitzar els monitors i les monitores i els membres de l’organització implicarà la desqualificació del grup. El Jurat de l’organització del concurs té la facultat d’interpretar les bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’Ajuntament de Palma queda facultat per a la resolució de qualsevol cas que no estigui previst.
 14. Els participants es comprometen a complir les normes de trànsit i les normatives ciutadanes vigents.
 15. L’Ajuntament de Palma i l’organització vetlaran pel bon desenvolupament de la gimcana, i amb aquesta finalitat poden establir altres indicacions.
 16. L’Ajuntament de Palma i l’organització s’eximeixen de qualsevol responsabilitat pels accidents derivats de l’incompliment d’aquestes normes o d’una mala conducta dels participants a la gimcana.

Molta sort a tots i a totes!

PUJA